ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್
ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್
Born
ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್

೧೦ ಮೇ ೧೭೮೮
ಫ್ರಾನ್ಸ್
Nationalityಫ್ರಾನ್ಸ್

ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್‌ರವರು ೧೭೮೮ರ ಮೇ ೧೦ರಂದು ನಾರ್ಮಂಡಿಯ ಬ್ರೋಗ್ಲೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.[೧] ಬೆಳಕನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ಆಗ ಒಂದು ಕಿರಣದ ತರಂಗಗಳು ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ (plane) ಆಂಧೋಲನಕ್ಕೆ (oscillations) ಒಳಗಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರಣದ ತರಂಗಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಕಿರಣದ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಆಂಧೋಲನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್‌ರವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.[೨] ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್‌ರವರು ೧೮೨೭ರ ಜುಲೈ ೧೪ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಉಲೇಖನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]