ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಲುಅ ದೋಷ: bad argument #1 to 'gsub' (string is not UTF-8).

ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ ವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಅಹ್ಮದ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣ.