ಅರಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅರಿಕೆ ಶಬ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  • ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದಂತಹ ಅಮೂರ್ತ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ
  • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
  • ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿನಂತಿಯಾದ ಅರ್ಜಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅರಿಕೆ&oldid=802133" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ