ಅಂಥಿಂಥ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ!!

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಈ ಪುಟ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಅಂಥಿಂಥ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ!! ಕವನ ಸಂಕಲನ-ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ. ಅಂಥಿಂಥ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ; ನಿನ್ನಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಹೆಡೆಹೆಡೆಯ ಸಾಲು ತುರುಬೆಲ್ಲ, ಗುಡಿನಿಂದ ಹೂವು ಮೇಲೆಲ್ಲ, ತೆರೆತೆರೆಯ ಹೊರಳು ಕುರುಳೆಲ್ಲ, ಸುಳಿಮಿಂಚು ಕಣ್ಣ ಹೊರಳೆಲ್ಲ! ಮಣಿಮಲೆ ಕೊರಳ ದನಿಯೆಲ್ಲ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಆಸೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ: ಒಲವೆಲ್ಲ! ನಿನ್ನಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಹಲವಿಲ್ಲ. ಎದೆಮಟ್ಟ ನಿಂತ ಹೂ ಬಳ್ಳಿ; ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೂವು ಅದರಲ್ಲಿ! ಉಸಿರುಸಿರು ಮೊಗ್ಗು ಹೂವೆಲ್ಲ; ನೀ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಬದುಕೆಲ್ಲ! ನಡುಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೂರು; ಅಲ್ಲಿಹವು ನವಿಲು ಮುನ್ನೂರು. ಮುನ್ನೂರು ನವಿಲು ಬಂದಂತೆ ನೀ ಬಂದರೆನಗೆ; ಸಿರಿವಂತೆ. ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೂರು; ಕುಡಿಮಿಂಚಿನೂರು ಹೊನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಮೆಂಚು ಹೊಳೆದಂತೆ ನೀ ಬಂದರೆನಗೆ, ಸಿರಿವಂತೆ. ಬಲುದೂರ ದೂರ ನೀನಾಗಿ, ಹೊಂಗನಸು ನಡುವೆ ದನಿತೂಗಿ, ಕಾದಿರಲು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ನೀ ಬರುವೆ ಚೆಲುವೆ ಹೊಳೆಯಾಗಿ. ಏನಂಥ ಚೆಲುವೆ ನೀನಲ್ಲ. ನೀನಲ್ಲ? ಚೆಲುವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಹಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಕನಸಲ್ಲ; ನಿನ್ನಿಂದ ಹಾಡು ಕನಸೆಲ್ಲ. -ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರು .........