ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಂಕ (ನಾಟಕ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಅಂಕವು ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಘಟಕ. ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಅಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಕಥೆಯ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಅಂಕದ ಕಾಲಾವಧಿಯು ೩೦ ರಿಂದ ೯೦ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು.