ವೀರ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ವೀರ್ಯ

Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: english
Sperm penetrating an ovum during fertilization.
Diagram of a human sperm cell from Gray's Anatomy.

ವೀರ್ಯ. ರೇತಸ್ಸು, ಶುಕ್ರ, ಶುಕ್ಲ, ಧಾತು. The term sperm is derived from the Greek word (σπέρμα) sperma (meaning "seed") and refers to the male reproductive cells. In the types of sexual reproduction known as anisogamy and oogamy, there is a marked difference in the size of the gametes with the smaller one being termed the "male" or sperm cell. The human sperm cell is haploid, so that its 23 chromosomes can join the 23 chromosomes of the female egg to form a diploid cell. A uniflagellar sperm cell that is motile is referred to as a spermatozoon, whereas a non-motile sperm cell is referred to as a spermatium. Sperm cells cannot divide and have a limited life span, but after fusion with egg cells during fertilization, a new organism begins developing, starting as a totipotent zygote.

The spermatozoa of animals are produced through spermatogenesis inside the male gonads (testicles) via meiotic division. They are carried out of the male body in a fluid known as semen. Mammalian sperm cells can survive within the female reproductive tract for more than 5 days post coitus[೧].

Sperm cells in algal and many plant gametophytes are produced in male gametangia (antheridia) via mitotic division. In flowering plants, sperm nuclei are produced inside pollen.

Anatomy[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Structure of a spermatozoon.

The sperm cell consists of a head, a midpiece and a tail. The head contains the nucleus with densely coiled chromatin fibres, surrounded anteriorly by an acrosome, which contains enzymes used for penetrating the female egg. The midpiece has a central filamentous core with many mitochondria spiralled around it, used for ATP production for the journey through the female cervix, uterus and uterine tubes. The tail or "flagellum" executes the lashing movements that propel the spermatocyte.

Motile sperm cells[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Motile sperm cells of algae and seedless plants.[೨]

Motile sperm cells typically move via flagella and require water in order to swim toward the egg for fertilization. These cells cannot swim backwards due to the nature of their propulsion. The uniflagellated sperm cells (with one flagellum) produced in most animals are referred to as spermatozoa, and are known to vary in size.

Motile sperm are also produced by many protists and the gametophytes of bryophytes, ferns and some gymnosperms such as cycads and ginkgo. The sperm cells are the only flagellated cells in the life cycle of these plants. In many ferns and lycophytes, they are multi-flagellated (carrying more than one flagellum).[೨]

In nematodes, the sperm cells are amoeboid and crawl, rather than swim, towards the egg cell.[೩]

Non-motile sperm cells[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Non-motile sperm cells called spermatia lack flagella and therefore cannot swim. Spermatia are produced in a spermatangium.[೨]

Because spermatia cannot swim, they depend on their environment to carry them to the egg cell. Some red algae, such as Polysiphonia, produce non-motile spermatia that are spread by water currents after their release.[೨] The spermatia of rust fungi are covered with a sticky substance. They are produced in flask-shaped structures containing nectar, which attract flies that transfer the spermatia to nearby hyphae for fertilization in a mechanism similar to insect pollination in flowering plants.[೪]

Fungal spermatia (also called pycniospores, especially in the Uredinales) may be confused with conidia. Conidia are spores that germinate independently of fertilization, whereas spermatia are gametes that are required for fertilization. In some fungi, such as Neurospora crassa, spermatia are identical to microconidia as they can perform both functions of fertilization as well as giving rise to new organisms without fertilization.[೫]

Sperm nuclei[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

In many land plants, including most gymnosperms and all angiosperms, the male gametophytes (pollen grains) are the primary mode of dispersal, for example via wind or insect pollination, eliminating the need for water to bridge the gap between male and female. Each pollen grain contains a spermatogenous (generative) cell. Once the pollen lands on the stigma of a receptive flower, it germinates and starts growing a pollen tube through the carpel. Before the tube reaches the ovule, the nucleus of the generative cell in the pollen grain divides and gives rise to two sperm nuclei which are then discharged through the tube into the ovule for fertilization.[೨]

In some protists, fertilization also involves sperm nuclei, rather than cells, migrating toward the egg cell through a fertilization tube. Oomycetes form sperm nuclei in a syncytical antheridium surrounding the egg cells. The sperm nuclei reach the eggs through fertilization tubes, similar to the pollen tube mechanism in plants.[೨]

Sperm quality[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main article: Semen quality

Sperm quantity and quality are the main parameters in semen quality, which is a measure of the ability of semen to accomplish fertilization. Thus, in humans, it is a measure of fertility in a man.

Market for human sperm[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Further information: Sperm donation

On the global market, Denmark has a well developed system of human sperm export. This success mainly comes from the reputation of Danish sperm donors for being of high quality[೬] and, in contrast with the law in the other Nordic countries, gives donors the choice of being either anonymous or non-anonymous to the receiving couple.[೬] Furthermore, Nordic sperm donors tend to be tall and highly educated[೭] and have altruistic motives for their donations,[೭] partly due to the relatively low monetary compensation in Nordic countries. More than 50 countries worldwide are importers of Danish sperm, including Paraguay, Canada, Kenya, and Hong Kong.[೬] However, the Food and Drug Administration (FDA) of the US has banned import of any sperm, motivated by a risk of mad cow disease, although such a risk is insignificant, since artificial insemination is very different from the route of transmission of mad cow disease.[೮] The prevalence of mad cow disease is one in a million, probably less for donors. If prevalence was the case, the infectious proteins would then have to cross the blood-testis barrier to make transmission possible.[೮] Transmission of the disease by an insemination is approximately equal to the risk of getting killed by lightning.[೯]

Great Britain, on the other hand, as well as Sweden, has a sperm shortage, due to a ban of anonymous sperm donation.

ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Sperm were first observed in 1677 by Antonie van Leeuwenhoek[೧೦] using a microscope, he described them as being animalcules (little animals), probably due to his belief in preformationism, which thought that each sperm contained a fully formed but small human.

Forensic Analysis[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Ejaculated fluids are detected by ultraviolet light, irrespective of the structure or colour of the surface[೧೧]. Sperm heads, e.g. from vaginal swabs, are still detected by microscopy using the "Christmas Tree Stain" method, i.e., Kernechtrot-Picroindigocarmine (KPIC) staining[೧೨] [೧೩].

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Gould JE, Overstreet JW and Hanson FW (1984) Assessment of human sperm function after recovery from the female reproductive tract. Biol Reprod 31,888–894.
 2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ ೨.೩ ೨.೪ ೨.೫ Raven, Peter H.; Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn (2005). Biology of Plants, 7th Edition. New York: W.H. Freeman and Company Publishers. ISBN 0-7167-1007-2. 
 3. Bottino D, Mogilner A, Roberts T, Stewart M, Oster G (2002). "How nematode sperm crawl". J. Cell. Sci. 115 (Pt 2): 367–84. PMID 11839788. 
 4. Sumbali, Geeta (2005). The Fungi. Alpha Science Int'l Ltd. ISBN 1842651536. 
 5. Maheshwari R (1999). "Microconidia of Neurospora crassa". Fungal Genet. Biol. 26 (1): 1–18. doi:10.1006/fgbi.1998.1103. PMID 10072316. 
 6. ೬.೦ ೬.೧ ೬.೨ Assisted Reproduction in the Nordic Countries ncbio.org
 7. ೭.೦ ೭.೧ FDA Rules Block Import of Prized Danish Sperm Posted Aug 13, 08 7:37 AM CDT in World, Science & Health
 8. ೮.೦ ೮.೧ The God of Sperm By Steven Kotler
 9. A 'BABY BJORN' SPERM CRISIS NEW YORK POST. September 16, 2007
 10. "Timeline: Assisted reproduction and birth control". CBC News. Archived from the original on 2003-08-05. Retrieved 2006-04-06. 
 11. Anja Fiedler, Mark Benecke et al. "Detection of Semen (Human and Boar) and Saliva on Fabrics by a Very High Powered UV-/VIS-Light Source". Retrieved 2009-12-10. 
 12. Allery JP, Rougé D et al. "Cytological detection of spermatozoa: comparison of three staining methods". Retrieved 2009-12-10. [dead link]
 13. Illinois State Police/President's DNA Initiative. "The Presidents's DNA Initiative: Semen Stain Identification: Kernechtrot". Retrieved 2009-12-10. 

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Preceded by
None
Stages of human development
Sperm
Succeeded by
Zygote
"http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವೀರ್ಯ&oldid=490705" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ