ಗಾಸಿಪಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಗಾಸಿಪಿಯಮ್
ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಬಾರ್ಬಡೆನ್ಸ್
ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಬಾರ್ಬಡೆನ್ಸ್
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಂಗಡಣೆ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಸಸ್ಯ
ವಿಭಾಗ: ಮ್ಯಾಗ್ನೊಲಿಯೊಫೈಟ
ವರ್ಗ: ಮ್ಯಾಗ್ನೊಲಿಯೊಪ್ಸಿಡ
ಗಣ: ಮಾಲ್ವೇಲ್ಸ್
ಕುಟುಂಬ: ಮಾಲ್ವೇಸೆ
ಜಾತಿ: ಗಾಸಿಪಿಯಮ್
L.
Species
ಲೇಖನ ನೋಡಿ

ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಮಾಲ್ವೇಸೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಜಾತಿ. ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳು ಈ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು.