ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
██ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೂವಿಂಗಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ██ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ██ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ██ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೂವಿಂಗಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ೧೯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ