ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

Jump to navigation Jump to search

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ಅಂಕಿತ ನಾಮAppearance on change listsFull description of meaningಮೂಲಸಕ್ರಿಯ?Tagged changes
mobile editಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆಮೊಬೈಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆ (ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್)Defined by the softwareಹೌದು೪೯,೪೪೩ changes
mobile web editಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪಾದನೆEdit made from mobile web siteDefined by the softwareಹೌದು೪೩,೦೬೧ changes
visualeditorದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕDefined by the softwareಹೌದು೩೦,೩೩೩ changes
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareಹೌದು೧೬,೭೮೩ changes
mobile app editಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪಾದನೆEdits made from mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೭,೧೨೮ changes
advanced mobile editಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareಹೌದು೭,೧೨೮ changes
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareಹೌದು೪,೫೩೬ changes
contenttranslationವಿಷಯ ಅನುವಾದವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ಅನುವಾದಕ ಸಲಕರಣೆ ಬಳಸಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.Defined by the softwareಹೌದು೪,೩೯೦ changes
visualeditor-switchedದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಬದಲಿಸಿದ್ದುಬಳಕೆದಾರ ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಕಿಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ.Defined by the softwareಹೌದು೩,೯೭೭ changes
mw-new-redirectಹೊಸ ಪುನರ್ ನಿರ್ದೇಶನEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareಹೌದು೩,೯೬೮ changes
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareಹೌದು೩,೯೫೮ changes
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.Defined by the softwareಹೌದು೩,೫೬೮ changes
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareಹೌದು೨,೫೮೦ changes
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareಹೌದು೨,೨೭೫ changes
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareಹೌದು೧,೮೦೭ changes
mw-undoರದ್ದುಗೊಳಿಸಿEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareಹೌದು೧,೬೧೬ changes
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareಇಲ್ಲ೧,೨೪೪ changes
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareಹೌದು೧,೨೨೪ changes
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareಹೌದು೯೨೮ changes
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareಹೌದು೭೧೯ changes
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareಹೌದು೬೮೧ changes
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareಹೌದು೪೫೦ changes
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareಹೌದು೪೧೭ changes
twinkletwinkleApplied manually by users and botsಹೌದು೨೯೮ changes
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareಹೌದು೨೭೩ changes
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareಹೌದು೨೫೮ changes
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareಹೌದು೧೩೦ changes
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareಹೌದು೧೩೦ changes
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareಇಲ್ಲ೯೭ changes
sectiontranslationSectionTranslationThe content was translated from a section in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool.Defined by the softwareಹೌದು೯೨ changes
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೭೮ changes
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareಹೌದು೭೦ changes
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareಹೌದು೫೭ changes
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೪೭ changes
discussiontools-sourceಮೂಲDiscussionTools was in source modeDefined by the softwareಹೌದು೪೩ changes
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareಹೌದು೪೩ changes
discussiontools-visualVisualDiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareಹೌದು೩೫ changes
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೩೧ changes
newcomer taskNewcomer taskEdit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೨೨ changes
T144167T144167Defined by the softwareಹೌದು೨೦ changes
blankingblankingDefined by the softwareಹೌದು೧೧ changes
newcomer task copyeditNewcomer task: copyedit"Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೬ changes
WPCleanerWPCleanerApplied manually by users and botsಹೌದು೫ changes
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareಇಲ್ಲ೫ changes
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareಇಲ್ಲ೩ changes
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareಹೌದು೩ changes
possible vandalismpossible vandalismNo longer in useಇಲ್ಲ೨ changes
newcomer task linksNewcomer task: links"Links" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೨ changes
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareಹೌದು೧ change
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareಹೌದು೦ change
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareಹೌದು೦ change
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareಹೌದು೦ change
visualeditor-needcheckದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಪರೀಕ್ಷಿಸುಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಬೇಡದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.Defined by the softwareಹೌದು೦ change
fileimporter-remoteಕಡತದ ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareಹೌದು೦ change
disneynewdisneynewDefined by the softwareಹೌದು೦ change
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareಹೌದು೦ change
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareಹೌದು೦ change
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareಹೌದು೦ change
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೦ change
help panel questionHelp panel questionEdit made from the help panel's post a question featureDefined by the softwareಹೌದು೦ change
help module questionHelp module questionEdit made from the homepage help module's "Ask a question" featureDefined by the softwareಇಲ್ಲ೦ change
mentorship module questionMentorship module questionEdit made from the homepage mentorship module's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mentorship panel questionMentorship panel questionEdit made from the help panel's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareಹೌದು೦ change
newcomer task image suggestionSuggested: add images"Add images" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
newcomer task add linkSuggested: add links"Add link" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
newcomer task referencesNewcomer task: references"References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
newcomer task updateNewcomer task: update"Update" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
newcomer task expandNewcomer task: expand"Expand" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mentor list changementor list changeDefined by the softwareಇಲ್ಲ೦ change
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:Tags" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ