ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ಅಂಕಿತ ನಾಮAppearance on change listsFull description of meaningಮೂಲಸಕ್ರಿಯ?Tagged changes
mobile editಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆಮೊಬೈಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆ (ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್)Defined by the softwareಹೌದು೬೩,೯೮೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareಹೌದು೫೯,೩೮೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mobile web editಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪಾದನೆEdit made from mobile websiteDefined by the softwareಹೌದು೫೬,೪೨೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
visualeditorದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕDefined by the softwareಹೌದು೩೮,೯೪೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
advanced mobile editಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareಹೌದು೯,೯೭೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareಹೌದು೮,೬೫೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mobile app editಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪಾದನೆEdits made from mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೮,೩೦೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
contenttranslationವಿಷಯ ಅನುವಾದವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ಅನುವಾದಕ ಸಲಕರಣೆ ಬಳಸಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.Defined by the softwareಹೌದು೮,೧೨೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.Defined by the softwareಹೌದು೭,೦೯೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-new-redirectಹೊಸ ಪುನರ್ ನಿರ್ದೇಶನEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareಹೌದು೬,೫೧೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareಹೌದು೬,೩೬೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
visualeditor-switchedದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಬದಲಿಸಿದ್ದುಬಳಕೆದಾರ ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಕಿಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ.Defined by the softwareಹೌದು೪,೬೫೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareಹೌದು೩,೭೪೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
WPCleanerWPCleanerApplied manually by users and botsಹೌದು೩,೨೫೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareಹೌದು೩,೦೬೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareಹೌದು೨,೭೫೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareಹೌದು೨,೭೦೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareಹೌದು೨,೬೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-undoರದ್ದುಗೊಳಿಸಿEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareಹೌದು೨,೨೭೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareಹೌದು೧,೮೪೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
twinkletwinkleApplied manually by users and botsಹೌದು೧,೭೬೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareಹೌದು೧,೫೫೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareಇಲ್ಲ೧,೨೪೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 4664paws [2.2]granting access for paws users. Giving additional "Edit protected pages" grant as requested in T338023Defined by the softwareಹೌದು೯೦೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareಹೌದು೮೮೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareಹೌದು೫೬೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೫೧೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
editcheck-newreference(hidden)A reference was added to the pageDefined by the softwareಹೌದು೪೯೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been neededDefined by the softwareಹೌದು೩೮೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareಹೌದು೩೭೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೩೨೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareಹೌದು೩೧೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeDefined by the softwareಹೌದು೩೧೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
sectiontranslationSectionTranslationThe content was translated from a section in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool.Defined by the softwareಹೌದು೩೦೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareಹೌದು೨೭೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
contenttranslation-high-unmodified-mt-textContentTranslation: High unmodified machine translation usageTranslation published using ContentTranslation has high percentage of unmodified machine translationDefined by the softwareಹೌದು೨೬೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareಹೌದು೨೨೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
editcheck-newcontent(hidden)EditCheck thinks new content was added to the pageDefined by the softwareಹೌದು೨೨೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareಹೌದು೨೧೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareಹೌದು೨೦೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೧೯೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareಹೌದು೧೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
newcomer taskNewcomer taskEdit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೧೧೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareಇಲ್ಲ೯೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareಹೌದು೬೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
newcomer task copyeditNewcomer task: copyedit"Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೫೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 6365SWViewer [1.6]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareಹೌದು೫೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
T144167T144167Defined by the softwareಹೌದು೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
newcomer task add linkSuggested: add links"Add link" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೨೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
newcomer task linksNewcomer task: links"Links" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೧೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
editcheck-references-activatedEdit Check (references) activatedEditCheck thinks a reference might have been needed, and the UI was shownDefined by the softwareಹೌದು೧೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
blankingblankingNo longer in useಇಲ್ಲ೧೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mentor list changementor list changeDefined by the softwareಹೌದು೧೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 3711PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareಹೌದು೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareಹೌದು೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mentorship module questionMentorship module questionEdit made from the homepage mentorship module's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareಹೌದು೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareಇಲ್ಲ೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
mentorship panel questionMentorship panel questionEdit made from the help panel's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareಹೌದು೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareಇಲ್ಲ೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
editcheck-reference-decline-irrelevantEdit Check (references) declined (irrelevant)EditCheck reference was declined as irrelevantDefined by the softwareಹೌದು೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareಹೌದು೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
editcheck-reference-decline-uncertainEdit Check (references) declined (uncertain)EditCheck reference was declined as being uncertainDefined by the softwareಹೌದು೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
editcheck-reference-decline-common-knowledgeEdit Check (references) declined (common knowledge)EditCheck reference was declined as common knowledgeDefined by the softwareಹೌದು೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
possible vandalismpossible vandalismNo longer in useಇಲ್ಲ೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
fileimporter-remoteಕಡತದ ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareಹೌದು೧ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer task referencesNewcomer task: references"References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೧ ಬದಲಾವಣೆ
editcheck-reference-decline-otherEdit Check (references) declined (other)EditCheck reference was declined for an unlisted reasonDefined by the softwareಹೌದು೧ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer task updateNewcomer task: update"Update" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೧ ಬದಲಾವಣೆ
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareಹೌದು೧ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer task expandNewcomer task: expand"Expand" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೧ ಬದಲಾವಣೆ
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
disneynewdisneynewDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
visualeditor-needcheckದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಪರೀಕ್ಷಿಸುಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಬೇಡದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.Defined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-suggestededitApp suggested editEdits made with the Suggested Edits feature in the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-undoApp undoUndo actions made from the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-rollbackApp rollbackRollback actions made from the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-description-addApp description addShort descriptions added from the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-description-changeApp description changeShort descriptions modified from the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-description-translateApp description translateShort description translations added from the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-section-sourceApp section sourceEdit made from article section source editor in the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-full-sourceApp full sourceEdit made from article full source editor in the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-select-sourceApp select sourceEdit made from selecting an article word in the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-talk-sourceApp talk sourceEdit made from talk page full source editor in the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-talk-replyApp talk replyTalk page inline reply added from the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
app-talk-topicApp talk topicTalk page new topic added from the mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
help panel questionHelp panel questionEdit made from the help panel's post a question featureDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
help module questionHelp module questionEdit made from the homepage help module's "Ask a question" featureDefined by the softwareಇಲ್ಲ೦ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer task image suggestionSuggested: add images"Add images" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer task section image suggestionSuggested: add images to sections"Add images to sections" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಹೌದು೦ ಬದಲಾವಣೆ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:Tags" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ