"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Chembox/doc/bot-verification" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
{{right|<small>This page:</small> {{view||edit|template=Chembox/doc/bot-verification}}}}{{clear}}
By '''{{tl|Chembox}}''' and '''{{tl|DrugboxInfobox drug}}''' settings, a [[User:CheMoBot|botCheMoBot]] checks articles for '''[[WP:WikiProject Chemicals/Chembox validation|parameter validation]]'''. The bot then adds and sets templates like {{tlf|cascite}} to the article. Depending on the template settings, articles are categorized for maintenance.
A template is added and set by [[User:CheMoBot]] automatically after certain edits. Depending on the earlier data checks, the template will be marked "correct" or "changed" (ie, to be checked). 'changed' articles are categorized.
 
A template like {{tlf|cascite}} is added and set by [[User:CheMoBot]] automatically after certain edits. Depending on the earlier data checks, the template will be marked "correct" or "changed" (iei.e., to be checked). 'changed' articles are categorized for maintenance.
For example, when parameter {{para|CASNo}} is changed in the article, the bot sets {{para|CASNo_Ref|<nowiki>{{cascite|changed|??}}</nowiki>}} initially. See [[WP:WikiProject Chemicals/Chembox validation]].
 
For example, when parameter {{para|CASNo}} is changed in the article, the bot sets {{para|CASNo_Ref|<nowiki>{{cascite|changed|??}}</nowiki>}} initially. See [[WP:WikiProject Chemicals/Chembox validation]].
 
;Bot-set templates
{{cascite/doc}}
{| class="wikitable sortable" style="backgroud:#aaa; width:100%;"
|+ Bot-set templates in {{tl|Chembox}} [and {{tl|Drugbox}}*]
! template !! Verified&nbsp;fields (parameter) !! Category 'changed' !! default<br/>source !! {{tlf|Chembox}}<br/>conforms !! {{tlf|Drugbox}}</br>conforms
|-
| {{tl|cascite}} || {{para|CASNo}} || [[:Category:Articles with changed CASNo identifier|changed CAS number]] || CAS
| {{tick|12}} || {{Qmark|12}}
|-
| {{tl|ebicite}} || {{para|ChEBI}} || [[:Category:Articles with changed EBI identifier|changed EBI identifier]] || EBI
| {{tick|12}} || {{Qmark|12}}
|-
| {{tl|chemspidercite}} || {{para|ChemSpiderID}} || [[:Category:Articles with changed ChemSpider identifier|changed ChemSpider identifier]] || ChemSpider
| {{tick|12}} || {{Qmark|12}}
|-
| {{tl|drugbankcite}} || {{para|DrugBank}} || [[:Category:Articles with changed DrugBank identifier|changed DrugBank identifier]] || DrugBank
| {{tick|12}} || {{Qmark|12}}
|-
| {{tl|keggcite}} || {{para|KEGG}} || [[:Category:Articles with changed KEGG identifier|changed KEGG identifier]] || KEGG
| {{tick|12}} || {{Qmark|12}}
|-
| {{tl|stdinchicite}} || {{para|StdInChI}}, {{para|StdInChIKey}},<br/>{{para|InChIKey}}, {{para|InChI}} || [[:Category:Articles with changed InChI identifier|changed InChI identifier]] || ChemSpider
| {{tick|12}} || {{Qmark|12}}
|-
| {{tl|fdacite}} || {{para|UNII}} || [[:Category:Articles with changed FDA identifier|changed FDA identifier]] || FDA
| {{tick|12}} || {{Qmark|12}}
|-
| {{tl|chemboximage}} || {{para|ImageFile[L/R]}} || [[:Category:Articles with changed Chembox image|changed Chembox image file]] || ''(none)''
| {{nay|12}} || N/A
|-
| <nowiki>{{drugboximage}}</nowiki>
|colspan=2 | ''to be checked for this'' || ''(none)''
 
| N/A || {{nay|12}}
|-
| <nowiki>{{pubchemcite}}</nowiki>
| colspan=5 | {{para|PubChem}}
|}
 
;Added by the bot (<code>_Ref=cite</code> templates)
The bot-template is added as input for a purpose-added parameter:
:{{para|CASNo|1234-56-7}} (editors input)
:{{para|CASNo_Ref|<nowiki>{{cascite|...|...}}</nowiki>}} (bot parameter added + tempalte set)
Initially the parameters are set <nowiki>{{cascite|changed|??}}</nowiki>
 
The primary parameter can have an index (see its documentation):
:{{para|CASNo'''3'''|1234-56-7}}
:{{para|CASNo'''3'''_Ref|<nowiki>{{cascite|...|...}}</nowiki>}}
Indexed parameters like {{para|CASNo1}} and {{para|CASNo2}} are verified too, and are treated independently. So an article can have: {{para|'''CASNo'''|2=<nowiki>{{cascite|correct|CAS}}</nowiki>}} and {{para|'''CASNo3'''|2=<nowiki>{{cascite|changed}}</nowiki>}}.
 
;Data 'correct' or 'changed' (parameter #1)
The first parameter is either <code>correct</code>&nbsp;<sup>{{tick|7}}</sup> or <code>changed</code>&nbsp;<sup>{{cross|7}}</sup> always: {{tlx|cascite|correct|CAS}}. Cross-marked articles are categorized as 'changed'. With any other text like <code>monkey</code> <sup>{{cross|7}}</sup>, again the cross is shown and the article is categorized, now sorted under "?".
 
;Correct by source (parameter #2)
Initially, the bot sets this to {{para|2=??}} (='source unknown').
Parameter #2 has the source that confirms the statement. By confirmation, the parameter can mention the confirming source. When that source is not the standard (as listed above), the input source is mentioned in a superscript linked:
:{{para|CASNo_Ref|<nowiki>{{cascite|correct|CDC85}}</nowiki>}} &rarr; 1234-56-7{{cascite|correct|CDC85}}
 
This source name is case-insensitive: CAS=cas.
 
;Known issues <small>(February 2015)</small>
* Normalization steps are being implemented or considered (instead of case-by-case template setup) to create a more systematic pattern.
* Categories may or may not be overlapping {{tlf|Chembox}} and {{tlf|Drugbox}} pages.
* {{tlf|chemboximage}} is bot-applied, but not read by the template (article won't show up in the category).
* Category naming is not consistent. For example, words "pages" and "articles" are used both. Consistently used words are: "without" and "changed".
* {{tlf|drugbox}} is not yet checked or edit

edit

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/722667" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ