ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Jump to navigation Jump to search
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ಹುಡುಕು
Timestamp ಗುರಿ ಮುಕ್ತಾಯ Blocking admin Block parameters ಕಾರಣ
೧೫:೦೯, ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ Stevewanders (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ೧೫:೦೯, ೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯
೮೧ ದಿನಗಳು, ೨೦ ಘಂಟೆಗಳುಮತ್ತು ೧೯ ನಿಮಿಷಗಳು left
Anoop Rao (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
Using Wikipedia for spam or advertising purposes; see also deleted contribs
೧೪:೪೨, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Leeds K 21 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ MoiraMoira (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
೦೨:೩೯, ೨೭ ಮೇ ೨೦೧೦ Gustavo1997 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Jyothis (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
೦೯:೧೮, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೦೮ Wheels with Willys~knwiki (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Spacebirdy (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
vandalism
೦೫:೨೪, ೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ Mira~knwiki (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ HPNadig (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
for spamming wikipedia. contact the sysops.
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:BlockList" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ