ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆ:ಸಾಹಿತ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search"ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಜೊಕುಲು..ಎಂಕುಲು...(ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ,ಶಕ್ತಿ..ಕೊರುದು ಕಾಪುಲೆ ಎಂಕ್‍ಲೆನ್")

- ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರ ಸಾ ದ್ .ಬಿ. ಶೆ ಟ್ಟಿ ಪುಣೆ


ಸ್ಪೂರ್ತಿ115.240.241.183

ಕವನೊಲೆನ್ ಬರೆಪೊಲು ಅಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ! ಪ್ರತಿ ಕವನೊಡುಲಾ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೆ ಅಲೆನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ! ಮನಸ್ಸ್‍ಡ್ ಇತ್ತಿನಾ ಪ್ರೀತಿನ್ ತೆರಿಪವುಂದ್ ಉಲ್ಲಾನಾ ಈ ಈರೀತಿ ? ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸ್‍ದ ಪ್ರೀತಿನ್ ತೆರಿಯೊಡು ವಾ ರೀತಿ ? ನನ ಅಂಡಲಾ ಪನುವನ ಒ ಪೂಣ್ಣೆ... ಈ ಏ ಯೆನ್ನ ಕವನೊಲೆನ್ ಬರೆಪಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ...


          • ಬೊಲ್ಪು *****

ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ಜೀವನೊಡು ನಂದಾ ’ದೀಪ’ವಾದ್ ಪಂಡ್‍ದ್... ಆಂಡಾ ಈ ಬತ್ತ ಗಾಳಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸದೊಟ್ಟುಗು ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕವರೆ ಪಂಡ್‍ದಾ ?....