ರೆವರೆಂಡ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಝೀಗ್ಲರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ರೆವರೆಂಡ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಝೀಗ್ಲರ ಇವರು ೧೮೩೨ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡ ಹಾಗು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ೩೫ ವರ್ಷಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಇವರು ರೆವರೆಂಡ ಕಿಟ್ಟೆಲ್‍ರಿಗೂ ಮೊದಲೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಇಂತಿವೆ:


  • ಗೀತೆಗಳು (ಬೈಬಲ್ ಗೀತೆಗಳು]]
  • ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೋಧಿನಿ
  • ಕನ್ನಡ ಬಾಲ ವ್ಯಾಕರಣ
  • ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಕರಣ
  • A practical key to the Canarese language
  • A School Dictionary