ಭೂಮಿ ಸಂಚರಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭೂಮಿ ಸಂಚರಣೆ, ಸಾಗರ ಸಂಚರಣೆ, ವಾಯುಯಾನಕಲೆಯ ಸಂಚರಣೆ. ಸಂಚರಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಚರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಚರಣೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಚರಣೆ.

ಇದು ಸಂಚರಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವಿಕರು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಲೆಯ ಪದ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಸಂಚರಣೆ, ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಣೆ ಓರಿಯಂಟರಿಂಗ್ನ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಸಂಚರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಏಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲೆಗಳ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಸಹ ಮುಕ್ತ ಸಾಗರದಾದ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಬದಲಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣ ಆಧರಿಸಿತ್ತು ಆದರೂ ಪಾಲಿನೇಷ್ಯನ್ ನೌಕಾಯಾನದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ತ ಸಾಗರ ಸಂಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಲಿನೇಷಿಯನ್ನರು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವೀಪದ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಲು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಹವಾಮಾನದ ಚಲನೆಯ ಕೆಲವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅಥವಾ ಅಲೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ನಾವಿಕ ತಂದೆಯ ಖಗೋಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಡಲ ಸಂಚರಣೆ ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಯುಗಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ ಅಸ್ಟ್ರೊಲೇಬ್ ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಧಿಕ ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಸ್ವರ್ಣಯುಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಖಗೋಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮಜೊರ್ಚನ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಮನ್ ಲ್ಲುಲ್ರ 1295. ಡೇಟಿಂಗ್ ಈ ಸಂಚರಣೆ ಉಪಕರಣದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಎಂಬುದು ಶೋಧನೆಯ ಕಾಲ ಆರಂಭಿಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕರು. ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಖಗೋಳ ಬಳಸಲು ಹೇಗೆ ಮುಂಚಿನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಚೊಸ್ಮೊಗ್ರಫೆರ್ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮೆಲ್ ಒಳಿತು ಚೆಸ್ಪೆದೆಸ್ ನ ಆರ್ಟೆ ಡಿ ನವೆಗರ್ (ಸಂಚಾರ ಕಲೆ) ಬರುತ್ತದೆ 1551, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಛಿಎಪೆನ್ದುಲುಮ್ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.

ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೆರೆದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಂಚರಣೆ 15 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಯ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 1418 ರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕರಾವಳಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1488 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆಲೊಮೆಒಉ ಡಯಾಸ್ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ತಲುಪಿತು. 1492 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೊರೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡೀಸ್ ತಲುಪಲು ಪಶ್ಚಿಮ ನೌಕಾಯಾನ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಹಣ. 1498 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಸುಮಾರು ಯಾನ ಏಷ್ಯಾ ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಚೀನಾ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು 1512 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಐಲೆಂಡ್, ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗಿ.

ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮೆಗಲನ್-ಎಲ್ಕಾನೊ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 1521. ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪೈನಿನ ಮಾಜಿ ಸಾವಿನ ಏಳು ಫ್ಲೀಟ್ ನಂತರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಾವಿಕ ಜುವಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಎಲ್ಕಾನೊ ಮೂಲಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪರಿಶೋಧಕ ಫೆರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಮೆಗಲನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪ್ರಯಾಣ 1522 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಹಡಗುಗಳು, 1519 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್ ಸನ್ಲುಚರ್ ಡಿ ಬರ್ರ್ಮೆದ ಪಯಣಿಸಿದನು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಹಲವಾರು ಸ್ತೊಪೊವೆರ್ಸ್ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ದುಂಡಾದ. ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು ಆದರೆ ಉಳಿದ ಪಡೆಯನ್ನು ಗ್ವಾಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಮಾಡುವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ನೌಕೆಗಳು ಮೂಲ ಏಳು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಕಾನೊ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅದರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ 1522 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಬರುವ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ. ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಾಗಿ, ಆದರೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಚೊಸ್ಮೊಗ್ರಫೆರ್ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಡಿ ಉರ್ದನೆತ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ನಿಂದ ಸಾಗಿ ಉತ್ತರದ 39 ° ಸಮಾನಾಂತರ, ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ಯಾಲಿಯನ್ ಬಂದ ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಕುರೊಶಿಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 1565 ರಂದು ಅಕಾಪುಲ್ಕೊ ಆಗಮಿಸಿದರು.