ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪಚೌರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
(ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪಚೌರಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
Jump to navigation Jump to search

೨೦೦೭ ರ, ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಭಾರತದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಚೌರಿ ಯವರು , ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ, ಆಲ್ ಗೋರ್, ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..