ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ , ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಂದಾಪುರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡವೇ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ
ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡವು ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೇ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಯದವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆ , ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ , ಸರಳವಾದ , ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾಷೆ .

ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು :[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ
ಹೋಪಾ ಹೋಗುವಾ
ಬಪ್ಪಾ ಬರುವ
ಎಂತಾ ಏನು
ಅಬ್ಬಿ ಅಮ್ಮ
ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಪ್ಪ
ಮಳಿ ಮಳೆ
ಗಡ ಹುಡುಗ
ಹೆಣ ಹುಡುಗಿ
ಬತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ
ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ
ಅಗಿ ಪೈರು
ಅತ್ತಿ ಅತ್ತೆ
ಆರ ಇವಳೆ
ಅಂಸ್ರ ಅವಸರ
ಇಪ್ಪುದ್ ಇರುವುದು
ಉಜ್ರ ಚಿಲುಮೆ
ಉಡುಕೆ ಉಡಲಿಕ್ಕೆ
ಇಳ್ಸ್ ಇಳಿಸು
ಕದುಕೆ ಕದಿಯಲಿಕ್ಕೆ
ಕ್ವಾಣಿ ಕೊಣೆ
ಕಿಮೀದ್ ಕಿವಿಯದ್ದು
ಕರ್ ಕಿ ಗರಿಕೆಹುಲ್ಲು
ಓದುಕ್ಕಿತ್ತ ಓದಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ
ಓಟ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್
ಕಳ್ರ್ ಕಳ್ಳರು
ಕಡ್ಗಿ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ
ಚಣಿಲು ಅಳಿಲು
ಚಿನ್ನಿ ಚಿಹ್ನೆ
ಗೆಡ್ಡಿ ಗೆಡ್ಡೆ
ಕೊಜಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು
ಚಪ್ರು ಚಪ್ಪರ
ತತ್ರಾ ತರುತ್ತಾರ
ಚುಣ್ಕಿ ತುರಿಸುವ ಗಿಡ
ತಬಾ ತೆಗೆದುಕೊಡು ಬಾ
ಚರ್ಬಿ ಸೊಕ್ಕ್