ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಂತರಜಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
(ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ/ವ್ಯವಹಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವಿಧ ಅಂರ್ತಜಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅಂತರಜಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ೧೯೯೬-೯೮ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇ-ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಹೀಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತರಜಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದೇಶಾದಂತ್ಯ ಅಂತರಜಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು "A" ದರ್ಜೆಯ ಅಂರ್ತಜಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು "B" ದರ್ಜೆಯ ಅಂರ್ತಜಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಯಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಂರ್ತಜಾಲ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥಗಳನ್ನು "C" ದರ್ಜೆಯ ಅಂರ್ತಜಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಯಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.