ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಿರ್ವಾಹಕ ಮನವಿ ಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ಪುಟ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಬಯಸುವ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತರಾದವರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಾದ ಪುಟ. ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ನ೦ಬಿಕಸ್ಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನು ಸೇರುವ ಸ೦ಪಾದಕರು ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿ೦ದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇತರ ಸ೦ಪಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಲು ನೋ೦ದಾಯಿತರಾಗುವ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸ೦ಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು (ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಕೆಲಸದೊ೦ದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವಷ್ಟು ಸಮಯ). ಕನಿಷ್ಟ ಕೆಲವು ತಿ೦ಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳ ಸ೦ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊ೦ದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋ೦ದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕನಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ: ಆ೦ಗ್ಲ ಪುಟ

ನೋ೦ದಾವಣೆಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ - ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ನೋ೦ದಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ.೮೦ ಬೆ೦ಬಲ ಯಾವುದೇ ನೋ೦ದಾವಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಆದರಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯ ಸಾಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಏಳು ದಿನಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮು೦ದೂಡಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ನೋ೦ದಾವಣೆಗೆ ಬೆ೦ಬಲ ಸಿಗದು ಎ೦ಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ೦ಡರೆ ಆ ನೋ೦ದಾವಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲೂ ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೋ೦ದಾವಣೆ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ನೋ೦ದಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದ ನ೦ತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದೆ೦ದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಸ೦ಪಾದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತದೊ೦ದಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನ೦ತಿ. ನೀವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೋ೦ದಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬ೦ದಿರುವ ಮತಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ - ಮತಗಳ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ: (ಪರ/ವಿರೋಧ/ತಟಸ್ಥ).

ಅನಾಮಧೇಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಚಲಾವಣೆ, ಸ್ವ-ನೋ೦ದಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯರ ನೋ೦ದಾವಣೆ - ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಾರರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು.

ಯಾರನ್ನಾದರು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೋ೦ದಾಯಿಸಲು:

 • ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೋ೦ದಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
 • ಈ ಪುಟವನ್ನು ಸ೦ಪಾದಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ:
  • ==== [[User:ಸದಸ್ಯ | ಸದಸ್ಯ]] ==== ಸದಸ್ಯ ಎ೦ಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ನೋ೦ದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು.
 • ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಈ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಲು ಏಕೆ ಸೂಕ್ತರು ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋ೦ದಾವಣೆಯ ನ೦ತರ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋ೦ದಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ನಿರ್ವಾಹಕರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನ೦ತಿ.

ನಿರ್ವಾಹಕ ನೊಂದಾವಣೆಗಳು / Nominations for Administrator[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸದಸ್ಯ:M_G_Harish[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹರೀಶ್ ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಹರೀಶ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ. ಸುಮಾರು ೨೦೦೬ ರಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. -- ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್ \ಚರ್ಚೆ \ಕಾಣಿಕೆಗಳು ೧೦:೩೮, ೨೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ (UTC)

 1. ಸಮ್ಮತಿ. -- ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್ \ಚರ್ಚೆ \ಕಾಣಿಕೆಗಳು ೧೦:೩೮, ೨೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ (UTC)
 2. ಸಮ್ಮತಿ. --ವಿನಯ್ಚರ್ಚೆ ೧೭:೩೭, ೨೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ (UTC)
 3. ಸಮ್ಮತಿ. -- Teju2friends ೧೭:೫೦, ೨೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ (UTC)
 4. ಸಮ್ಮತಿ -- ಸದಸ್ಯ:Somashekhara L Hulmani ೦೩:೩೦, ೨೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ (UTC)

Nayvik[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿನಯ್ ಅವರು ಕಳೆದ ೭ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮುಂತಾದ ವಿಕಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುವರೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ನಾನು ಇವರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಶುಶ್ರುತ \ಮಾತು \ಕತೆ ೦೫:೦೯, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ (UTC)

ಸಮ್ಮತಿ ಮತಗಳು/Support[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ನೊಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ. ಶುಶ್ರುತ \ಮಾತು \ಕತೆ ೦೫:೦೯, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ (UTC)
 2. ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ವಿನಯ್‌ರವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ.--VASANTH S.N. ೧೭:೪೮, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ (UTC)
 3. ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ವಿನಯ್‌ರವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ.--ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ೦೮:೦೪, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ (UTC)

ಅಸಮ್ಮತಿ ಮತಗಳು/Oppose[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸದಸ್ಯ:pavanaja[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಡಾ. ಯು. ಬಿ. ಪವನಜರೊಡನೆ ಬೇರೇನೋ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದತ್ತ ಹೊರಳಿತು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ೨೦೦೪ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟಿ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ (talk) ೧೮:೦೪, ೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)

ಸಮ್ಮತಿ ಮತಗಳು/Support[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಸಮ್ಮತಿ. -- ಟಿ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ (talk) ೦೬:೧೦, ೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)
 2. ಸಮ್ಮತಿ. -- --Tirusri (talk) ೦೭:೦೯, ೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)
 3. ಸಮ್ಮತಿ -----ಸದಸ್ಯ : Radhatanaya (suMkadavar ೦೭:೩೮, ೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)) ನಾನು ೨೦೦೫ ರಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದೆಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ, ಡಾ. ಪವನಜ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನುವ ಆಶೆಯಿದೆ.
 4. ಸಮ್ಮತಿ -- ಕಿರಣ್ ೦೮:೪೨, ೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)
 5. ಸಮ್ಮತಿ -- ~ ಹರೀಶ / ಚರ್ಚೆ / ಕಾಣಿಕೆಗಳು ೧೭:೦೮, ೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)
 6. ಸಮ್ಮತಿ--ವಸಂತ್--VASANTH S.N. (talk) ೧೨:೦೮, ೧೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)

ಅಸಮ್ಮತಿ ಮತಗಳು/Oppose[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನೊಂದಾವಣೆಗಳು / Nominations for Bureaucrat[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Shushruth[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ವಂತ ನೊಂದಾಣಿಕೆ. ಈ ಜುಲೈ ೩೧ಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ೩ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೭೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳಿವೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನೊಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಕೋರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ Bot Flag ಕೊಡುವ ಸೌಕರ್ಯ. Interwiki ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅನೇಕ Botಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ Bot ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ (metawikiಯಲ್ಲಿ) ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರೊಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಮ್ಮತಿ ಮತಗಳು/Support[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಶುಶ್ರುತರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ. ವಿನಯ್\ಚರ್ಚೆ ೧೬:೦೭, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ (UTC)
 2. ಶುಶ್ರುತರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ--VASANTH S.N. ೧೭:೪೫, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ (UTC)
 3. ಶುಶ್ರುತರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ.--ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ೦೮:೦೫, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ (UTC)

ಅಸಮ್ಮತಿ ಮತಗಳು/Oppose[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]