ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಂಗಡನೆ
ಸಾಗರ ಪದರ ██ 0-20 Ma ██ 20-65 Ma ██ >65 Ma ಖಂಡೀಯ ಪದರ ██ Shield ██ Platform ██ Orogen ██ Basin ██ Large igneous province ██ Extended crust

ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ.