ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು


'ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ'
EscherichiaColi NIAID.jpg
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಂಗಡಣೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಯೂಬಾಕ್ಟೇರಿಯ
ವಂಶ ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
ವರ್ಗ: ಗಾಮ್ಮಾ ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
ಗಣ: Enterobacteriales
ಕುಟುಂಬ: Enterobacteriaceae
ಜಾತಿ: Escherichia
ಪ್ರಜಾತಿ: ಈ. ಕೋಲಿ
ದ್ವಿಪದಿ ನಾಮ
ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ
(Migula 1895)
Castellani and Chalmers 1919
Synonyms
Bacillus coli communis Escherich 1885

ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ' ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ.