ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪೆನಿ (ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ)ಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಸ್ಟಾಕ್/ಶೇರುಗಳು, ಬಾಂಡ್/ಸಾಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುತ್ತವೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನಬಹುದು.