ಸರಿಸ್ಕಾ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
(ಸರಿಸ್ಕಾ Tiger Reserve ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಸರಿಸ್ಕಾ ಹುಲಿ ಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಭಾರತರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ