ಸದಸ್ಯ:Sujith A.M Gowda

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಜಿತ್ ಎ.ಎ಼಼ಂ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ.ಎಚ್. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು : ಸುಮಾ ಡಿ.ಎಸ್. ವಿಳಾಸ; ಅರಿಗೆ , ಹಲಸೂರು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ (ತಾಲೂಕು) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಜಿಲ್ಲೆ) ೫೬೬೧೧೨ ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.