ಸದಸ್ಯ:Rachan Uthappa/WEP 2018-19 dec

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಪರಿಚಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು "ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ" ಎಂಬ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿದೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನೊಳಗೆ ಕಾನೂನಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯತ್ತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ವೈರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಮಾನ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು "ಅಮಾನ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Ford v. Keith.pdf

ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು:

 • ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೀಮಿತ ಕಾನೂನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾನೂನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಗಳಿಸಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
 • ಅಂತೆಯೇ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
 • ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಧೀನ ಶಾಸನವು ಅದು ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ನಿಗಮದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತು, ಏಕೀಕರಣದ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿರುವ ನಿಗಮವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗಮದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಅಂತದೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಚಾರ್ಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿರುವ ನಿಗಮವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಯಿದೆಗಳು ನಿರರ್ಥಕ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಷೇರುದಾರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಎಸ್ಟೊಪೆಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಇದರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
 • ನಿಗಮದ ಏಜೆಂಟ್ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಗಮವು ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷ್ಲೆಶಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ನಿಗಮಗಳ ಪುರಸಭೆಯ ನಿಗಮಗಳು ಸೇರಿದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಗಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಕಾಯಿದೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ನಿಗಮದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ". ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ನಿಗಮಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಅಥವಾ ದತ್ತಿಗಳಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ-ರಚಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧] [೨] [೩]

 1. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ultra%20vires
 2. http://www.businessdictionary.com/definition/ultra-vires.html
 3. https://definitions.uslegal.com/u/ultra-vires/