ಸದಸ್ಯ:RAKSHITHA PRITHV/sandbox1

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

Monera (/ mənɪərə / mə-ನೀರ್-ə) ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಮಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಿರುವ), ಜೊತೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಂದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. Monera ಮೊದಲ 1866 ತರುವಾಯ ರಲ್ಲಿ ಅರ್ನಸ್ಟ್ ಹಾಕೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು ವರ್ಗ ಫೈಲಮ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ Chatton 1925 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಗ ಕೊನೆಯ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಮೆಗಾ ವರ್ಗೀಕರಣ Monera 1969 ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವ್ಹಿಟೇಕರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಐದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು.ಜೀವನದ ವಿಕಾಸವಾದವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ 1977 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ Woese, ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಮೂರು ಡೊಮೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು Monera ಕಂಡುಬರುವ ಜೀವಿಗಳು (ಮೂರನೇ ಡೊಮೇನ್ ಯುಕಾರ್ಯಾ ಜೊತೆ) ಎರಡು ಡೊಮೇನ್ಗಳ, ಆರ್ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಕೇಯೀ ಮತ್ತು ಯೂಕಾರ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದಲ್ಲದೆ, Monera ಪ್ಯಾರಾಫಿಲೆಟಿಕ್ ವರ್ಗ (ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ). ಡೊಮೇನ್ ಎರಡೂ ಸದಸ್ಯ ಸೂಚಿಸಲು (ಪದ "ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟ್" ಎಂದು) ಪದ "moneran" ಈ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Protista ಲೈಕ್, Monera ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಇದೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸದ. ಇದಲ್ಲದೆ, Häkel ವರ್ಗೀಕರಣವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಲ್ಲ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಕೆಲವೇ ಪುಟಗಳು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ, ಗೊಂದಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು Monera ಹಕ್ಸ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಹ ಎದ್ದು ಅವರು. ಮೊದಲ 1925 ರಲ್ಲಿ Enderlein ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ (Bakterien-Cyclogenie. ದೆ ಗ್ರೈಟರ್, ಬರ್ಲಿನ್).ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ವರ್ಗ ಸಿಜೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ರಹಿತ ಪೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಸಿ ವಾನ್ Nägeli 1859 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಗ ಸಿಜೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ನಂತರ (1894 ರಲ್ಲಿ ಕುಲದ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಸ್ ಆಫ್ ನಾಣ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ) ವಾಲ್ಟರ್ Migula ಮೂಲಕ emended ಮತ್ತಿತರರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪದವನ್ನು 1916 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಎರ್ಲ್ ಬ್ಯೂಕ್ಯಾನನ್ ವರದಿ, ಇದು ಆದ್ಯತೆಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆದಾಗ್ಯೂ, 1872 ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಡಿನಂಡ್ ಕೋನ್ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪದವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (ಅಥವಾ Bacterien ರಲ್ಲಿ) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾತಿಯ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಇಂತಹ Monera ಇತೆರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕುಲಕ್ಕೆ 1828 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದವರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗೊಟ್ರಿಫ್ರೈಡ್ ಎಹ್ರೆನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೊಹ್ನ್ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:Cocci ಫಾರ್ Spherobacteria ಸಣ್ಣ, ಅಲ್ಲದ ತಂತುಗಳುಳ್ಳ ರಾಡ್ ಫಾರ್ Microbacteria ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಪ್ರಕಾರದ ಮುಂದೆ, ತಂತುಗಳುಳ್ಳ ರಾಡ್ ಮತ್ತು Spirobacteria ಫಾರ್ Desmobacteria.