ಸದಸ್ಯ:Msvishwa/sandbox೩

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ವೇದ - ಶಾಖೆ - ಉಪನಿಷತ್‍ಗಳ ಸಂಬಂಧ
ವೇದ ವಿಭಾಗ ಶಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಉಪನಿಷತ್
ಋಗ್ವೇದ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗ ಶಕಲ ಐತರೇಯ
ಸಾಮವೇದ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗ ಕೌತುಮ ಛಾಂದೋಗ್ಯ
ಜೈಮಿನೀಯ ಕೇನ
ರಾಣಾಯನೀಯ
ಯಜುರ್ವೇದ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಠ ಕಠ
ತೈತ್ತಿರೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ[೧]
ಮೈತ್ರಾಯಣಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ
ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ (ಕಪಿಸ್ಥಲ)
ಕಾಠಕ
ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ವಾಜಸನೇಯಿ ಮಧ್ಯಂದಿನ ಈಶ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ
ಕಾಣ್ವ ಶಾಖ
ಅಥರ್ವ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಶೌನಕ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂಡಕ
ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಪ್ರಶ್ನ
  1. Lal 1992, p. 4090.