ಸದಸ್ಯ:Lavanya Balakrishnan/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಎನೆಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಜನ್ಮನಾಮ೧೯೯೯

ಪರಿಚಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. " ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ " ಮತ್ತು " ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ" ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಲ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲು , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯದ , ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ,ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ,ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ,ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ , ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ,ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ,ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ,ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು,ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು,ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹಿತಕರವಾದ ಕೆಲಸ ವಾತಾವರಣ ಪಡೆಯಲು.

ಏಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲೀಕರಣ ಮುಖ್ಯ?[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ : ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 50 %. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ . ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಬಹಳಷ್ಟು ನರಳುತ್ತದೆ.ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ : ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನವಾಗಿ ದಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಇವೆ.ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ : ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನವಾಗಿ ದಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಇವೆ.ಪ್ರತಿಭಾವಂತ : ಮಹಿಳೆಯರ ಪುರುಷರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ರೀತಿಯ ಹಿಂದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಯಿತು . ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಸುಧಾರಿಸಲು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮಾಜದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಗಳಿಸುವ ಹಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ , ಆದರೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಸುಲಭವಾಗುವುದು.ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು , ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಸಮಾಜದ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರು ರೀತಿಯ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ.ದೇಶೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ: ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಾಂತರ.ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ: ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರು ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಕುಟುಂಬದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದಾಯ ಬಡತನ ಬಲೆಯ ಹೊರಬರಲು ಕುಟುಂಬ ಸಹಾಯ.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಅಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗದ : ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಭರಿಸಲಾಗದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಲ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲು , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:

ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯದ , ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ , ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ , ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು , ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ , ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ , ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು , ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು, ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹಿತಕರವಾದ ಕೆಲಸ ವಾತಾವರಣ ಪಡೆಯಲು

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶಕುನ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಯಾರು . ಈಗ ಟಿಲ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾತ್ರ ಘಟಕ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದ ಕೇವಲ ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟಕ ಹರಡಿದೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ .ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಬೋಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಎಂದು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ.ತಾಯಿಯಾದ, ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅವರು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಕ ಆದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ.ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ.ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಜೀವನ ಅವನೇ ರುಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಸತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುಹತ್ಯೆ, ಶಾಶ್ವತ ವೈಧವ್ಯ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ತಮ್ಮ ಮಿಟೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Kannada