ಸದಸ್ಯ:Kokilaraaj/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

Newton's First and Second laws, in Latin, from the original 1687 Principia Mathematica.ಸರ್ ಇಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್

ನ್ಯೂಟನ್ನನು ತನ್ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೂರು ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಯಂತ್ರದ ಅಡಿಪಾಯ. ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ದೇಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಬಲಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಲನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. , ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಕೆಳಗಿನಂತೆ

ಮೊದಲ ನಿಯಮ : ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಡತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಆ ವಸ್ತುವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗುವವರೆಗು ನಿರಂತರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ,

ಎರಡನೆ ನಿಯಮ : ವಸ್ತುವಿನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗಳಾದ F ನ ಪಥದ ಮೊತ್ತ ವು, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸಮೂಹ m ಅನ್ನು ವೇಗವರ್ಧನೆ ವೆಕ್ಟರ್ a ನೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ F = ma.

ಮೂರನೇ ನಿಯಮ: ಒಂದು ದೇಹವು ಎರಡನೇ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೆ, ಎರಡನೇ ದೇಹವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.

ಚಲನೆಯ ಮೂರು ನಿಯಮಗನ್ನು ಮೊದಲು ನ್ಯೂಟನ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಫಿಲಾಸೊಫೇ ನ್ಯಾಚುರಲೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿಯಾ ಮ್ಯಾಥೆಮೆಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 1687ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಟನ್ ಅನೇಕ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಚಲನೆಯ ತನಿಖೆ ಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಮೂರನೆಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ತನ್ನ ಗುರುತ್ವ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬದಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ.

ಅವಲೋಕನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ , ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ದೇಹದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯ ಗಮನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ವಸ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯ ಚಲನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಣ ಮುಂತಾದವು ಚಿತ್ರಣದ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ , ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಗಡುಸಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ವಿರೂಪವಾಗುವಂತಿರುತ್ತವೆ ಕಾಯಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. 1750 ರಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಯೂಲರ್ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿರೂಪವಾಗುವಂತಿರುತ್ತವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು , ಚಲನೆಯ ಯೂಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಂಬ ಗಡುಸಾದ ದೇಹ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಒಂದು ದೇಹದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಕಣಗಳ ಜೋಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ , ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ಕಾನೂನು , ನಂತರ ಯೂಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು . ಯೂಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು , ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಣದ ರಚನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಲನಾ ನಿಯಮಗಳು ವಿವರಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ . ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಅಥವಾ ಜಡತ್ವದ ಉಲ್ಲೇಖ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಬರಹಗಾರರು ಒಂದು ಜಡತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವರಿಸುವ ಮೊದಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ; ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಗೆ , ಎರಡನೇ ನಿಯಮವು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಜಡತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಎರಡನೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತರ ಲೇಖಕರು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ . ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ಜಡತ್ವದ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸುದೀರ್ಘ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮರಣದ ತನಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ.ನೀಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಸಮೂಹ , ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ, ಆವೇಗ ಮತ್ತು ( ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ , ಆದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು , ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೇಗ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾದ ಆಗ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಟನ್ರ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ನಿವ್ವಳ ಬಲವನ್ನು ( ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳು ಪಥದ ಮೊತ್ತ) ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ, ನಂತರ ವಸ್ತು ವೇಗ ನಿರಂತರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ; ಆದ್ದರಿಂದ , ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಅದರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಿರಂತರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,

ಬಾಹ್ಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಹುದು ಉಳಿದ ಉಳಿಯಲು . ಬಾಹ್ಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಚಲನೆಯ ಎಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ವೇಗದ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದರು ಹೊರತು ಮಾಡುವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ , ಅದು ( ಒಂದು ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಉಳಿದ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿಯಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನ) ಉಳಿದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುವು ಅಥವಾ ಅದರ ವೇಗ ಬದಲಿಸದೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ . ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತನಿಖೆಗಳು ಪಡೆದವು. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಲನೆಯ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇರಿದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿವ್ವಳ ಪಡೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಲನೆಯ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಚಲನೆಯ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಪಡೆಗಳು ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಣದ ಚಲನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಅಥವಾ ಜಡತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು , ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ . ನ್ಯೂಟನ್ರ ಪ್ರಥಮ ನಿಯಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಡತ್ವದ ನಿಯಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಜಡತ್ವದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಣದ ಸಂಬಂಧಿ ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ನಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಬಲವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ: ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ , ಒಂದು ಆದ್ಯತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Φ ಕಣದ ಚಲನೆಯ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬಾರಿ ಗುರಿಯಾಯಿತು ಬಲದ ಆಧಾರದ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಕಣದ ವೇಗ Φ ನಿರಂತರ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪಡೆಗಳು ಬಂದೊದಗಿತು ಹೊರತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಯ ಫ್ರೇಮ್ Φ ರಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣದ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ , ಆಗಿದೆ . ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಡತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ. ಒಂದು ಜಡತ್ವದ ಫ್ರೇಮ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡತ್ವದ ಫ್ರೇಮ್ , ಅಂದರೆ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಅವಿಕಾರಿತ್ವ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ತತ್ವ.

ನ್ಯೂಟನ್ರ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೇ ನಿಯಮವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲವು ಜಡತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರಳ ಆವೇಗ ಪು ಬದಲಾವಣೆ ( ಎಂದು , ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ) ದರ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಲೆರೇಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನ್ಯೂಟನ್ರ ಎರಡನೇ ನಿಯಮವು ಸ್ಥಿರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಂಶ ನಿಯಮದಿಂದ ಭಿನ್ನತೆ ಆಯೋಜಕರು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಫ್ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ನಿವ್ವಳ ಬಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ, ಮೀ ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಮತ್ತು ದೇಹದ ವೇಗವರ್ಧಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ದೇಹದ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ನಿವ್ವಳ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ವೇಗವರ್ಧಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಹದ ವೇಗ ಅರ್ಥಾತ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಆವೇಗದ ಸಮಯ ಜನ್ಯ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಗತಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಸಹ, ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇಂತಹ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭ. ಸಂಬಂಧ ಸಹ ಆವೇಗದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ದೇಹದ ಬಲವು ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಗತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿವ್ವಳ ಬಲವನ್ನು ಆವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿವಿಧ ಸಮೀಕರಣದ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ) ವೇರಿಯಬಲ್ ಗುಂಪಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗತಿ ನಿಶ್ಚಲ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೇಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ರ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನ್ಯೂಟನ್ರ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂರನೇ ಕಾನೂನು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಬಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಎಫ್ಎ ಬೀರುತ್ತದೆ , ನಂತರ ಬಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ FB ಬೀರುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಡೆಗಳು ಸಮಾನ ಹಾಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇವೆ : FA = -FB ಮೂರನೇ ನಿಯಮ, ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು . ಎಫ್ಎ "ಆಕ್ಷನ್" ಮತ್ತು FB " ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ " ಎಂದು ಈ ಕಾನೂನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು- ಮೂರನೇ ಕಾನೂನು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏಕಕಾಲಿಕ , ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ವಿಷಯವಲ್ಲ ; ಎರಡೂ ಪಡೆಗಳು ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ , ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬಲವು ಇತರ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ .

( ರಸ್ತೆ ಒಂದು ವೇಗ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲದ ಬೀರುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ನಂತರ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ರ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಳ್ಳುವುದು ಟೈರ್ ಊಹಿಸುವ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲದ ಆಗಿದೆ , ಉದಾ ) ನ್ಯೂಟನ್ರ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಎರಡು ಪಡೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ .

ಅವರು ನೆಲದ ವಿರುದ್ಧ ತಳ್ಳುವ , ಮತ್ತು ನೆಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ : ಕಲ್ಪನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ನ್ಯೂಟನ್ರ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡೆದು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ರಸ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರು ತಳ್ಳುವ ಟೈರುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಟೈರ್ - ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪುಶ್ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಜು , ವ್ಯಕ್ತಿಯ , ಹಿಂದುಳಿದ ನೀರಿನ ತಳ್ಳುವುದು , ನೀರು ಪರಸ್ಪರ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣ . ಈ ಪಡೆಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ; ಐಸ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಕಾರು , ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕ್ರಮ ಒತ್ತಡ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .

ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನ್ಯೂಟನ್ನನ I ನೇ ಕಾನೂನು " ಲಾ I : ಪ್ರತಿ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಂದೊದಗಿತು ಇದೆ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು , ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಎಂಬ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ .

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದರು: (ಬಂಡೆಗಳು ಎಂದು) ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಾಗಿದೆ ಬೆಳಕು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಇದು ಎಂಬ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿದರು, ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಏಜೆಂಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸಲು ಒಂದು ದೇಹದ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಗೆಲಿಲಿ, ಆದರೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇಹದ, ಅಂದರೆ, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ವೇಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅರಿವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಲದ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಜಡತ್ವ ಎಂಬ ಯಾವುದು. ಈ ಒಳನೋಟ ಸಹ "ಜಡತ್ವದ ನಿಯಮ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು, ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು ನ್ಯೂಟನ್ರು, ಮೂಲಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು -ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ಅದರ ವೇಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ರ ಪ್ರಥಮ ನಿಯಮವು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಹೇಳಿರುವ ಇದು ಜಡತ್ವದ ನಿಯಮ ಪುನರೋಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದರು.

ಜಡತ್ವದ ನಿಯಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಲೆವಿಯಾಥನ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 17 ನೇ ಶತಮಾನದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞ ರೆನೆ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೆಸ್ ಸಹ, ಸೂತ್ರವನ್ನು. [ ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ]


ನ್ಯೂಟನ್ನನ 2 ನೇ ಲಾ

" ಲಾ II : ಚಲನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಬಲ ರೇಖೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಾನ ಎಂದು , ಆಧುನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ , ತಿಳಿಯಬಹುದು :

ಒಂದು ದೇಹದ ಆವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಉದ್ವೇಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಇದು ನೇರ ರೇಖೆಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ .

ಈ ಗತಿ ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎಫ್ = ಪು ' ಪು ಅಲ್ಲಿ , ' ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮೀಕರಣವು ನ್ಯೂಟನ್ರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು .

ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ನ 1729 ಅನುವಾದ ಚಲನೆಯ, ಓದುವ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು:

ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಚಲನೆಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ವೇಳೆ, ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಬಲದ ಬಾರಿ , ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಬಲ್ ಚಲನೆಯ, ತ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿವಳಿ ಚಲನೆ , ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಲನೆಯ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಚು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹದ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ವೇಳೆ , ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಚಲನೆಯ ಕಳೆಯಿರಿ ( ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕಾಸ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ) ; ಅವರು ಓರೆಯಾದ ಆಗ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಜಟಿಲಗೊಂಡ ಹೊಸ ಚಲನೆ- ಇದರಿಂದ ಅಥವಾ ಓರೆಯಾಗಿ , ಸೇರಿದರು .

ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ತಮ್ಮ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


" ಲಾ III : ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ: ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನ , ಬದಲಾಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ . " ಈ ಕಾನೂನು ನ್ಯೂಟನ್ರ ಸ್ಕೋಲಿಯಂ ( ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ )

ಯಾವುದೇ ಸೆಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಿದರೆ ಪ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಿದಾಗ, ಬೆರಳು ಸಹ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದರೆ. ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹಗ್ಗದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸೆಳೆಯುವ ವೇಳೆ, ಕುದುರೆ (ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ವೇಳೆ) ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ: ಭಾಗ ಹಗ್ಗ, ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಬಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ನೇರಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆ ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ಇದು ಕುದುರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಂದು. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಇತರ ಚಲನೆಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, (ಏಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತಡದ ಸಮಾನತೆಯ) ಸಹ ದೇಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯ ರಲ್ಲಿ, ಸಮ; ದೇಹಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಲನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು,, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗಗಳು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ವೇಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದೇಹಗಳನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಕಾನೂನು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಸೆಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಿದರೆ ಪ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಿದಾಗ, ಬೆರಳು ಸಹ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದರೆ. ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹಗ್ಗದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸೆಳೆಯುವ ವೇಳೆ, ಕುದುರೆ (ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ವೇಳೆ) ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ: ಭಾಗ ಹಗ್ಗ, ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಬಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ನೇರಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆ ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ಇದು ಕುದುರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಂದು. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಇತರ ಚಲನೆಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, (ಏಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತಡದ ಸಮಾನತೆಯ) ಸಹ ದೇಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯ ರಲ್ಲಿ, ಸಮ; ದೇಹಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಲನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು,, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗಗಳು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ವೇಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದೇಹಗಳನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಕಾನೂನು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ, ಮೇಲೆ , ಚಲನೆಯ ಗತಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೆಸರು, ಚಲನೆಯ ಮತ್ತು ವೇಗದ ನಡುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ನ್ಯೂಟನ್ ಆವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮವು ಪಡೆಯಲು ಮೂರನೇ ಕಾನೂನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ; ಒಂದು ಆಳವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆವೇಗದ ( ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಅವಿಕಾರಿತ್ವ ರಿಂದ ನೊಥರ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ) ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಭೂತ ಕಲ್ಪನೆ, ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ರ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಹೊಂದಿದೆ ಬಲ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಕಣಗಳು ಆವೇಗ ಸಾಗಿಸುವ , ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಫಲವಾದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.


ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ, ಮತ್ತು ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಳತೆಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವೇಗಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಗಣಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾನೂನು ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು,.

ಈ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳು ದೈನಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ ಸೇರಿ) ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅಸೂಕ್ತ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಅಳತೆಯ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ (ವಿಶೇಷ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ, ಲಾರೆಂನ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಶ ಉಳಿದ ಜೊತೆಗೆ ಆವೇಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿಸಲೇ ಬೇಕು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತ್ತು ವೇಗ) ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಗುರುತ್ವದ ಜಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನುಗಳು ಇಂತಹ ಅರೆವಾಹಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಹನ, ವಸ್ತುಗಳ ದ್ಯುತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ತಪ್ಪುಗಳ ಎಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿವರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೌತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಲದೊಂದಿಗೆ , ಆವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೇಖೀಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ; ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ , ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದು ಈ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ . ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ , ಎರಡನೇ ನಿಯಮವು F ಮತ್ತು ಪು ನಾಲ್ಕು ವಾಹಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪ ಎಫ್ = DP / DT , ಹೊಂದಿದೆ .

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಧುನಿಕ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ಶಕ್ತಿ, ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವು ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆವೇಗ, ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಶ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ನ್ಯೂಟನ್ನನ ನಿಯಮಗಳು[೧]

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. http://www.ekshiksha.org.in/