ಸದಸ್ಯ:Akshathabhatk

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

[[[[ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ]]ಙ್ಞರಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚರನ್ನು ನೋಡುವವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಙ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಪರಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಒತ್ತಡದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಙ್ಞರು ಎಷ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಹಿಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ <Cite error: Invalid <ref> tag; invalid names, e.g. too many>