ಸದಸ್ಯ:AdhiKodava/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಹೆಸರು : ಆಬ್ .ವಿವೇಕ್ ತರಗತಿ: 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಕಮ್ -ಸೀ ಕಾಲೇಜ್: ಸೈಂಟ್ ಆಲೊವಿಶಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಳಾಸ: ಕೊಳಗಾದಲು ಗ್ರಾಮ, ಚೆರಂಬನೇ ಅಂಚೆ ಮಡಿಕೇರಿ,ಕೊಡಗು . ಹವಿಯಸ: ಹಾಕೀ ಹಾಡುವುದು, ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಪ್ರೈಮರೀ: ಶ್ರೀ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ 1 ರಿ0ದ 4 ತರಗತಿ . 4 ರಿ0ದ 5 ತರಗತಿ: ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭಾವನ ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ : ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭಾವನ ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ.

10 ಮತು 11 :ಸೈಂಟ್ ಆಲೊವಿಶಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್