ಷಟ್ ಸ್ಥಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಜಲುಗಳು ಈ ಸ್ಥಲಗಳು! ಈ ಆರು ಸ್ಥಲಗಳು ಅನ್ನುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿದವನು/ಅರಿತವನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಷ.ಬ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ರೂಡಿ.

ಭಕ್ತಸ್ಥಲ, ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ, ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ, ಶರಣಸ್ಥಲ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ.


ಶರಣವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ.


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ link ಒತ್ತಿರಿ

https://lingayatreligion.com/K/LingayatBasics/Shatasthala.htm

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಷಟ್_ಸ್ಥಲ&oldid=978244" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ