ಷಟ್ ಸ್ಥಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಜಲುಗಳು ಈ ಸ್ಥಲಗಳು! ಈ ಆರು ಸ್ಥಲಗಳು ಅನ್ನುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿದವನು/ಅರಿತವನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಷ.ಬ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ರೂಡಿ.

ಭಕ್ತ
ಮಹೇಶ
ಪ್ರಸಾದಿ
ಪಾಣಲಿಂಗಿ
ಶರಣ
ಐಕ್ಯ

ಶರಣವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ link ಒತ್ತಿರಿ

https://lingayatreligion.com/K/LingayatBasics/Shatasthala.htm

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಷಟ್_ಸ್ಥಲ&oldid=921010" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ