ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಅರವಿಂದಾಶ್ರಮ
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮ


ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮವು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರ ಆಶ್ರಮ.

ಸ್ಥಾಪನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ೨೪ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೨೬ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊರಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ, ಅಂದಿನ ೨೪ ಮಂದಿಯ ಶಿಷ್ಯಗಣವು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಡಿ ಆಶ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಿಷ್ಯ-ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಂತೆ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡವು: ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಕರಕುಶಲ ವಿಭಾಗ, ಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಭೋಜನಾಲಯ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರ ದೇಹಾಂತವಾದ ನಂತರ ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

ಆಶ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವರು: "ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ರೂಪದ ಜೀವನದ ವಿಕಸನದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಭೂಮಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ"

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]