ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲನಕ್ಷೆಯೊಳಗಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕೃತಿಯ ಪರಿಧಿಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ.ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚದರಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.