ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

"ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
("Electrical resistance and conductance" ಪುಟವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು)
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ವಿಷಯ ಅನುವಾದ ContentTranslation2
 
(ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.)
 
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು (''R'') ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ವಿಭವಾಂತರ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ (''V'') ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹದ(''I'') ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ವಾಹಕತ್ವವು (''G'') ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧದ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ:
 
: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mi> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mi><mo> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mo><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mfrac><mi> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mi><mi> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mi></mfrac></mrow><mo> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mo><mi> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mi><mo> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mo><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mfrac><mi> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mi><mi> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mi></mfrac></mrow><mo> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mo><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mfrac><mn> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mn><mi> <math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math> </mi></mfrac></mrow></mstyle></mrow> </math><math>R = {V\over I}, \qquad G = {I\over V} = \frac{1}{R}</math>
 
== ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು ==
೬೯೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/912773" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ