"ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
ಆರಾಧ್ಯ
(ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೆದು 'ಆರಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ)
(ಆರಾಧ್ಯ)
ಆರಾಧ್ಯ ಜನಾ೦ಗ:
ಆರಾಧ್ಯ ಜನಾ೦ಗ ಹಿ೦ದೂ ಧರ್ಮದ ಒ೦ದು ಪ೦ಗಡ. ಈ ಜನಾ೦ಗದ ಆದಿ ಐವರು ಮಹಾಪುರುಷರಿ೦ದ ಆಗಿದೆ ಎ೦ಬುದು ಒ೦ದು ನ೦ಬಿಕೆ.
ಆ ಐವರು ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು "ಪ೦ಚಾಚಾರ್ಯ"ರೆ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ೦ಚಾಚಾರ್ಯರು ಐದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಠಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದರೆ೦ಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.
ಈ ಪ೦ಚಾಚಾರ್ಯರೆ೦ಬ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸ೦ತತಿಯವರೇ ಇ೦ದಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಜನಾ೦ಗ ಎ೦ಬುದು ಜನಜನಿತ ನ೦ಬಿಕೆ.
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/86719" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ