ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸ್ನೇಹ: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

cleanup
(cleanup)
[[File:South Asian Female friends.jpg|thumb|ಹರೆಯದ ಸ್ನೇಹ]]
'''ಸ್ನೇಹ'''ವು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ [[ಅಕ್ಕರೆ]]ಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಸ್ನೇಹವು ಸಹಚರ್ಯಕ್ಕಿಂತ [[ಅಂತರ್ವ್ಯಕ್ತೀಯ ಸಂಬಂಧ|ಅಂತರ್ವ್ಯಕ್ತೀಯ ಬಂಧದ]] ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ರೂಪ. ಸ್ನೇಹವನ್ನು [[ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ]], [[ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ]], [[ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ]], ಮತ್ತು [[ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ]]ಗಳಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 
ಸ್ನೇಹ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ [[ಪ್ರೀತಿ]] ಸಂಬಂಧ.. ಸ್ನೇಹವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ [http://kanaja.in/?s=%E0%B2%AE%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8&x=8&y=9 ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ], ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು [[ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ]] ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹದಸ್ನೇಹವನ್ನು ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನಿಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಂಬಂಧಿತ ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು, ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಶೈಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
 
ಸ್ನೇಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆಹಲವುಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗಬಹುದು . ಸ್ನೇಹ , ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇರುತ್ತವೆಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಭೂತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಕಂಪನಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮತ್ತು, ತನ್ನನ್ನೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ತೀರ್ಪು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ.
 
{{ಚುಟುಕು}}
[[ವರ್ಗ:ಗುಂಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು]]
[[ವರ್ಗ:ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ]]
[[ವರ್ಗ:ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ]]
 
ಸ್ನೇಹ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ [[ಪ್ರೀತಿ]] ಸಂಬಂಧ.. ಸ್ನೇಹವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ [http://kanaja.in/?s=%E0%B2%AE%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8&x=8&y=9 ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ], ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು [[ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ]] ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹದ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನಿಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಂಬಂಧಿತ ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು, ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಶೈಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
 
ಸ್ನೇಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹ , ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಭೂತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಕಂಪನಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮತ್ತು, ತನ್ನನ್ನೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ತೀರ್ಪು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ.
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/753026" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ