"ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
==ಹೄಷಿದಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಡುಕಂಡ ಕೆಲವೇ, ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳು :==
 
೧. ಅನಾಡಿ : ಕಿಸಿಕಿ ಮುಸ್ಕುರಾಹಟೊಮ್ ಪೆ ಸಿಸಾರ್.............ಜೀನಾ ಇಸೀಕ ನಾಮ್ ಹೈ- (ಮುಖೇಶ್ಮುಕೇಶ್)
೨. ಸಬ್ ಕುಛ್ ಸಿಖಾ ಹಮ್ ನೆ,......... (ಮುಖೇಶ್).
೩. ಆಶೀರ್ವಾದ್: ರೇಲ್ ಗಾಡಿ..........ಛುಕ್, ಛುಕ್...., (ಅಶೊಕ್ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್)
೪. ಆನಂದ್ : ಜಿಂದಗೀಕೈಸೆಹೈಜಿಂದಗೀ ಕೈಸಿ ಏ ಪಹೇಲಿ ..........(ಮನ್ನಾಡೆ)
೫. ಗುಡ್ಡಿ : ಹಮ್ ಕೊ ಮನ್ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ದೇನ ..........(ವಾಣಿ ಜೈರಾಮ್)
೬. ನಮಕ್ ಹರಾಮ್ : ದಿಯದಿಯೆ ಜಲ್ತೆ ಹೈ.........(ಕಿಶೊರ್)
೭. ಗೊಲ್ ಮಾಲ್ : ಆನೆವಾಲ ಪಲ್........(ಕಿಶೊರ್)
೮. ಖೂಬ್ ಸೂರತ್ : ಸುನ್ ಸುನ್ ಸುನ್ ದೀದಿ.........(ಆಶಾ ಭೌನ್ಸ್ಲೆ) ಮುಂತಾದವುಗಳು.
೧೯೭

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/58234" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ