"ಬಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀಧರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
==ಅನುವಾದ (ಇಂಗ್ಲೀಷನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)==
 
# • ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮದ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ – ಭಾಗ 1 (ಅರವಿಂದರ) (1955)
# • ಭಾರತೀಯ ವಾಙ್ಮಯ – ಭಾಗ 2 (ಅರವಿಂದರ) (1957)
# • ಟಿ.ಎಸ್. ಈಲಿಯಟ್ (೧೯೫೭)
# • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ (1961)
# • ಮಾತೃಶ್ರೀ (ಅರವಿಂದೊ ಸೊಸೈಟಿ) (೧೯೭೫)
# • ವೇದ ರಹಸ್ಯ (ಅರವಿಂದರ) (2017)
# • ನೆಹರು ಉವಾಚ
# • ರಮಣ ಮಾರ್ಗ – ಭಾಗ 1 & 2
 
• ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮದ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ – ಭಾಗ 1 (ಅರವಿಂದರ) (1955)
• ಭಾರತೀಯ ವಾಙ್ಮಯ – ಭಾಗ 2 (ಅರವಿಂದರ) (1957)
• ಟಿ.ಎಸ್. ಈಲಿಯಟ್ (೧೯೫೭)
• ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ (1961)
• ಮಾತೃಶ್ರೀ (ಅರವಿಂದೊ ಸೊಸೈಟಿ) (೧೯೭೫)
• ವೇದ ರಹಸ್ಯ (ಅರವಿಂದರ) (2017)
• ನೆಹರು ಉವಾಚ
• ರಮಣ ಮಾರ್ಗ – ಭಾಗ 1 & 2
==ಅನುವಾದ(ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)==
 
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/1028921" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ