ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Kannada Support/Learn Kannada

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

Learning Kannada

This page has been started to collaborate on "Learning Kannada" document which on completion can be shifted over to wikibooks. Since the kannada community is much concentrated on the wikipedia, let us collaborate on kannada wikipedia itself.

The document in an ongoing collaboration. It might look cluttered or unordered. You can help improve it.

---

Kannada alphabet[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

For audio file, check this link.

Resources[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Grammar | Some common sentences | Some day-to-day conversational sentences | Some frequently used words | Food and Drink | Travel | Shopping | Introducing yourself | Numbers, Time and Money

Learning Kannada[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

namma officenalli sumaar jana keLthane irthaare, naan ondh noDirodh andhre

Learn Kannada in 30 days

actually nan prakaara englishinda kaliyodikkinta, hindi or any other Indian language to kannada innu balaLa sulubha ansuthe.

nanna rajasthaani mitranobba sincereaagi prayatnistidda aadre swalpa kashta paDthaidda… ondu table barkotte avanige - full mapping itthu, adrinda sakkath simplify aithu antha heLdha :-)

table sariyaagi gNaapka illa, iddhu almost 2 or 3 varshagaLa hindina kathe… approximateaagi swalpa ee tara ittu…

^ Hindi ^ Kannada ^
| mein | naanu |
| hum | naavu |
| mera | nanna |
| hamara | namma |
| tum | neenu |
| aap | neevu |
| tumhara | ninna |
| aapka | nimma |

etc - swalpa yochane maaDudre ange develop aaguthe. It had more columns but I can't remember the exact details now :-\ ...will update this page when I do.

nanag ansuthe ee tara table kannada wiki alle yavaaglaadru add maaDtini (aagle idre tiLisi).

Btw google maadDaga ee link siktu… Learn Kannada in 30 Sundays

yenGidru google maaDthaidini, maaDta maaDta innu swalpa linkgaLu sikdvu…

illi ondu oLLe flash presentation ide, sakkat simple aagide:

http://wikitravel.org/en/Kannada_phrasebook

http://www.learnkannada.in

http://en.wikiquote.org/wiki/Conversational_kannada#day2day_sentences

http://web.archive.org/web/20070312023425/www.cs.toronto.edu/~kulki/kannada/varna.html (ಧ್ವನಿ -> ಕೇಳಿ ಕಲಿಇರಿ [ಸಂಪರ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ])

http://www.mylanguageexchange.com/Learn/Kannada.asp

http://www.udupipages.com/art-culture/learn-kannada.php

source: http://askagent.ammas.com/ammas/Language_Translation_Responses_2.html


Kannada learning book - Learn Kannada As Fast As You Like[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Here are some ideas (some based on German tutorials) for a Kannada learning book. Not sure if any already exist. Its on my todo list to come up with something like this in the future - but noting the points here atleast for a start.

I think a good language learning book must not be like a boring text book, it must be a well designed with the following concepts in it:

-- unconventional - why have every single page in exactly the same format, same font? why not some pages looking like a scrapbook, some concepts presented as mindmaps instead of as a buletted list or tree structure, some tooltips jumping out like hyperlinks in a page. (Of course the idea is not to overdo this but to only have a certain acceptable degree of unconventionality - because such things must not end up becoming a distraction from the main topic!)

-- colorful - lots of high quality photographs and art

-- interactive - maybe crosswords or other word games

-- story telling - must have outline a very interesting story either for different chapters or maybe a single one througout the book, definitely the first one might be better. or else atleast maybe some characters defined in the beginning, and different anecdotes throughout the book.

-- humourous - definitely must have a good sense of humor making for easy reading - including some comics, jokes and local slang as well.

External Links[ಬದಲಾಯಿಸಿ]