ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೯

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೯: ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ದಿವಸ; ಟಾಂಜೇನಿಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ.

ಆಯಕುಚೊ ಕಾಳಗದ ಒಂದು ದೃಷ್ಯ

ಜನನಗಳು: ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್, ಸೋನಿಯ ಗಾಂಧಿ; ಮರಣಗಳು: ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ನೂನ್.