ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬:

ಎನ್ಸೈಕ್ಲೊಪೀಡಿಯ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ

ಜನನಗಳು: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಲರ್; ಮರಣಗಳು: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್