ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Community.png ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ


Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

Thank you! Lea Lacroix (WMDE) ೦೮:೩೩, ೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ (UTC)

(wrong target page? you can fix it here)

ಈ ಸಂದೇಶ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. Anoop/ಅನೂಪ್ (Talk)(Edits) ೧೪:೧೧, ೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Accessible editing buttons[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Whatamidoing (WMF) (talk) ೨೨:೨೩, ೧೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)Tech News: 2017-29[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೫೮, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)Page Previews (Hovercards) update[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

CKoerner (WMF) (talk) ೨೨:೩೨, ೨೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-30[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೫೭, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)

Improved search in deleted pages archive[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Please help translate to your language

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

Thank you! CKoerner (WMF) (talk) ೧೮:೪೦, ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-31[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೧:೪೫, ೩೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)Tech News: 2017-32[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೧:೪೫, ೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ (UTC)Tech News: 2017-33[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೨೮, ೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ (UTC)


Tech News: 2017-34[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮:೦೦, ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ (UTC)Tech News: 2017-35[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೦೯, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ (UTC)Tech News: 2017-36[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೧೪, ೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)Tech News: 2017-37[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೧೫, ೧೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)RfC regarding "Interlinking of accounts involved with paid editing to decrease impersonation"[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

There is currently a RfC open on Meta regarding "requiring those involved with paid editing on Wikipedia to link on their user page to all other active accounts through which they advertise paid Wikipedia editing business."

Note this is to apply to Wikipedia and not necessarily other sister projects, this is only to apply to websites where people are specifically advertising that they will edit Wikipedia for pay and not any other personal, professional, or social media accounts a person may have.

Please comment on meta. Thanks. Send on behalf of User:Doc James.

MediaWiki message delivery (ಚರ್ಚೆ) ೨೧:೦೬, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-38[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೩೧, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)Discussion on synced reading lists[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

CKoerner (WMF) (talk) ೨೦:೩೫, ೨೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-39[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೫೯, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Global Collaboration products newsletter: 2017-09[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೧೦, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-40[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೨೫, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-41[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೪:೨೦, ೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-42[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೩೧, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-43[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮:೧೮, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-44[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೦೦:೨೦, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-45[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮:೪೫, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-46[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೧೯, ೧೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-47[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೧೯, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Global Collaboration products newsletter: 2017-11[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೩೫, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-48[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦:೩೦, ೨೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-49[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೫೦, ೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Invitation to Blocking tools consultation[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Hello all,

The Wikimedia Foundation's Anti-Harassment Tools team invites all Wikimedians to discuss new blocking tools and improvements to existing blocking tools in December 2017 for development work in early 2018.

How can you help?

  1. Share your ideas on the discussion page or send an email to the Anti-Harassment Tools team.
  2. Spread the word that the consultation is happening; this is an important discussion for making decisions about improving the blocking tools.
  3. Help with translation.
  4. If you know of previous discussions about blocking tools that happened on your wiki, share the links.

We are looking forward to learning your ideas.

For the Anti-Harassment Tools team SPoore (WMF), Community Advocate, Community health initiative (talk) ೨೩:೨೩, ೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-50[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೫೮, ೧೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2017-51[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೨೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Global Collaboration products newsletter: 2017-12[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೪:೩೧, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Tech News: 2018-02[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೧೯, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-3[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮:೪೫, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-04[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೫೬, ೨೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Global Collaboration products newsletter: 2018-01[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೦೦:೫೬, ೨೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-05[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೦೬, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-06[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦:೫೧, ೫ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-07[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೧:೫೮, ೧೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-08[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೫೫, ೧೯ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-09[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೫೨, ೨೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)

Collaboration products newsletter: 2018-02[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೧:೨೯, ೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-10[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೧೨, ೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-11[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೪೩, ೧೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-12[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೦೩, ೧೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Collaboration products newsletter: 2018-03[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೨:೨೫, ೨೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-13[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦:೦೩, ೨೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-14[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೨೮, ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-15[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮:೦೮, ೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-16[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೨೦, ೧೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-17[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮:೧೬, ೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-18[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೧೮, ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-19[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೨೭, ೭ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-20[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೨೨, ೧೪ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-21[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೩೩, ೨೧ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-22[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೨:೪೦, ೨೯ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-23[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೧:೫೪, ೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-24[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೧:೫೫, ೧೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-25[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೧:೪೭, ೧೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-26[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೧೦, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tidy to RemexHtml[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

m:User:Elitre (WMF) ೧೪:೩೮, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-27[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೦೦:೪೬, ೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-28[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೧೦, ೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-29[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೦೧, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-30[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೦೯:೪೪, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-31[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೪:೦೫, ೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-32[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೩೯, ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-33[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೫೩, ೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-34[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೪೬, ೨೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Latest message for Collaboration team newsletter; Growth team's newsletter invite[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Hello

Sorry to use English if that's not your favorite language.

You are receiving this message because you were reading the Collaboration team newsletter.

The Collaboration team doesn't longer exists. That team was working on building features that encourage collaboration. This is the latest message for that newsletter.

The Growth Team, formed in July 2018, supports some former Collaboration projects. The Growth Team's main objective is to ease new editors' first steps on wikis, through software changes. You can discover all objectives and missions of the Growth team on its page.

If you wish to be informed about Growth team's updates about easing new users first steps, you can subscribe to the new list to get updates. The first message from Growth –with a call for feedback on a new project– will be posted in a few days!

If you have questions or you want to share experiences made on your wiki about new users' first steps, please post them on the team talk page, in any language.

On behalf of the Growth team, Trizek (WMF) (talk) ೧೦:೨೯, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-35[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೧೬, ೨೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-36[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೪೮, ೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-37[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೩೫, ೧೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-38[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೧:೫೮, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-39[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೫:೨೩, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-40[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೩೫, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-41[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೩೮, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-42[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೪೧, ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-43[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೧೨, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-44[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦:೦೯, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-45[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೨೯, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-46[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯:೨೨, ೧೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-47[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೨೯, ೧೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-48[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೨೨, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-49[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೬:೧೩, ೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-50[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೭:೩೪, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2018-51[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦:೩೫, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Tech News: 2019-02[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮:೩೦, ೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)

Tech News: 2019-03[ಬದಲಾಯಿಸಿ]