ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆ:ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಲೇಖನವಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹೆಸರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಏನಾದರು ದಾರಿ ಇದೆಯೇ? Naveenbm ೧೨:೦೧, ೩ September ೨೦೦೬ (UTC)

ನೋಡಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೆ? ಒಂದೇ ಲೇಖನದ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ವರ್ಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ! :)
ಇದೀಗ ಕೆಲವು edits ಮಾಡಿದೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಲೇಖನಕ್ಕೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜವಾಹರ‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಖಚಿತವಾಯಿತು, ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳಾಗಿವೆ; ಒಂದೇ ಲೇಖನವಲ್ಲ ಎಂದು.
ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲೇಖನಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು paste-special (Unicode) ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ.
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಈ ಲೇಖನವು ಹೀಗಿದೆ:javAharalAl neharu
ಜವಾಹರ‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಈ ಲೇಖನವು ಹೀಗಿದೆ:javAhara^^lAl neharu

ಸರಿಪಡಿಸುವುದು:

  • javAhara^^lAl neharu ಲೇಖನದಿಂದ javAharalAl neharu ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು

ಅಥವಾ

  • javAhara^^lAl neharu ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದು

- ಮನ|Mana Talk - Contribs ೧೮:೦೮, ೩ September ೨೦೦೬ (UTC)