ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ


ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು (ಸಹ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು) ಶಿಶುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ, ಮತ್ತು ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ಜನ್ಮ ತನಕ 18 ವರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಯಸ್ಸು 21). ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರ ವೈದ್ಯ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.