ಭಾರತಮಾರ್ಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

"ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ"ವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳಿಕೆ ಮತ್ತು ೧೯೨೦ ರಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ E.M. ಫಾರ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದ್ದು "ಭಾರತಮಾರ್ಗ"ವು "ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ"ಯ ಜಿ.ಬಿ.ಜೋಶಿಯವರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು

Bharatamarga.tif

.