ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕನು ಕ್ರಿ.ಶ.೧೬೦೦ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ಈತನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕಳಂಕದೇವನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಈತನು ೮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನು. “ಕರ್ಣಾಟಕ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ” ಇದು ಈತ ರಚಿಸಿದ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ೫೬೨ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೇಶಿರಾಜನ “ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ”ದ ನಂತರ ರಚಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥ. ಈತನು ಭಟ್ಕಳದ ಹಾಡವಳ್ಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.