ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್

ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಬಿಟಿಪಿ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರದ ಬಳಿಯಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ.