ಬಣ್ಣದ ತಾರತಮ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಬಣ್ಣದ ತಾರತಮ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಉದಾ: ಕೂದಲ ರಚನೆ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮುಖಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.