ಪಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸಾರಂಗಮಠ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂದಗಿ, ವಿಜಾಪುರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸಾರಂಗಮಠ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂದಗಿ, ವಿಜಾಪುರ