ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಾಟಕ ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೦೦ ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಶ. ೨೦೦ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭರತಮುನಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.